Erlings Børn

Jeg Har 4 dejlige børn (Ole -Vibeke-Rene-Trine)
og de 3 ældste har hver 2 piger og den yngste 1 pige, så jeg har  7 dejlige børnebørn,
samt 4 søde oldebørn (foto følger af de 2 sidste)

    Vibeke - Trine   -      Rene      -    Ole 

Foto fra 1985